Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kirkon Ulkomaanavun säätiö (Y-tunnus: 0998454-4)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 020 787 1200

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Sirkka Arpiainen (keräyssihteeri)
Eteläranta 8, PL 210
00131 Helsinki
Puh. 050 380 1141, sähköposti: sirkka.arpiainen(at)kirkonulkomaanapu.fi

3. Rekisterien nimet

Kirkon Ulkomaanavun asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat lahjoittajatietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen ja asiakassuhteiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan soveltuvasti seuraavat tiedot:
Nimi
Osoitetiedot
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Kieli
Lahjoitustiedot
Kiinnostustiedot (esim. vapaaehtoistyö)
Osoitelähde (mitä kautta osoite on tullut rekisteriin)
Roolit (esim. lahjoittaja, lehdensaaja)
Lupatiedot (mahdolliset yhteydenottokiellot)
Asiakassuhteen päättymistiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan lahjoittajien tiedot, jotka hän itse on antanut, jotka ovat syntyneet asiakkuuden perusteella tai jotka on hankittu lahjoitusten perusteella esimerkiksi Fonecta Finder -sivulta. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä (esimerkiksi lahjoitustiedot, osoitelähde tai roolit).

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kirkon Ulkomaanapu ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.

Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan. Kun henkilö siirtyy tekemään verkkolahjoitustaan, hän siirtyy pankin suojattuun yhteyteen. Kirkon Ulkomaanapu saa tietoonsa ainoastaan, minkä verkkopankin hän on valinnut, ei lahjoittajan pankkitietoja.

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Tietoja voidaan oikaista tai täydentää rekisterinpitäjän toimesta tai rekisteröidyn vaatimuksesta sekä rekisterinpitäjän toimesta asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa Kirkon Ulkomaanavun lahjoittajarekisterissä olevat itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Kirkon Ulkomaanavun rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointi- tms. tarkoitukseen, muuttaa niiden julkaisemista koskevaa suostumustaan, sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Mikäli henkilö ei toivo meiltä lainkaan postia, hän voi kieltää sen ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön.

24.4.2007