Skänk 15 euro och ge ungdomarna ett alternativ.

Skicka meddelandet RAUHA till numret 16499.

Med din hjälp ger vi psykosocialt stöd åt ungdomar i u-länder i form av fotboll och andra idrottsgrenar.

Donationerna stöder också ungdomar i deras utbildning och möjligheter till att skaffa sig en utkomst. Ungdomar utan utbildning löper risk att bli marginaliserade och medlemmar av extremrörelser.